ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Bonfire

۳,۵۳۸,۰۰۰ تومان

رنک استراتژیک

237

رنک کلی

476

موجود در انبار

نقد و بررسی

آتش سوزی ها منابعی از نور ، انرژی و گرما هستند که توسط محافظان نور ایجاد می شود تا شهرهای این سیاره تاریک را جلا بخشد. ساکنان شهرها ، آتش سوزی ها را امری بدیهی تلقی کرده و از آنها برای منافع شخصی خود بهره برداری کردند. ناامیدکنندگان ناامید عقب نشینی کردند و اجازه دادند آتش ها خاموش شوند. شهروندان دیگر نمی توانستند در شهرهای تاریک زندگی کنند و مجبور به ترک شدند.

شما گروهی از جنون هایی هستید که در نزدیکی شهرها زندگی می کنید و همچنین به نور آتش سوزی ها نیاز دارید. اکنون از دست رفته ، سعی می کنید از شهرها بازدید کنید و یاد بگیرید چگونه یک بار دیگر آتش سوزی ها را روشن کنید: شما باید به محافظان نور در جزایر مقدس آنها سر بزنید و برای اثبات حسن نیت خود وظایفی را بخواهید. برای هر کار تکمیل شده ، آنها یک آتش خاموش را دوباره روشن می کنند. هرکسی که موفق به کسب بیشترین اعتماد از سرپرستان شود و بتواند شهر خود را بیشتر از همه جلوه دهد ، برنده بازی خواهد بود.

موتور Bonfire کاشی های سه رنگی است که روی صفحه پخش کننده گیج خواهید کرد. هنگامی که موفق به قرار دادن همان رنگ ها در مجاورت یکدیگر می شوید ، کاشی های اکشن بیشتری از آن نوع خاص دریافت خواهید کرد. این به شما امکان می دهد در انواع خاصی از اقدامات تخصص داشته باشید و استراتژی های مختلف را دنبال کنید.
می توانید از کاشی ها برای انجام اقدامات زیر استفاده کنید:
– کشتی خود را به یک جزیره منتقل کنید
– با صرف دو منبع کاری از یک جزیره دریافت کنید
– از یک نگهبان نور به شهر خود دعوت کنید
– موکب محافظین را از طریق شهر خود راه بیندازید و منابع کسب کنید.
– یک کاشی منظره به شهر خود اضافه کنید (اینجا جایی است که صفوف برگزار می شود)
– یک گنوم را بدست آورید که توانایی خاص یا امتیاز پیروزی را کسب می کند
– با آخرین آتش سوزی ، به دست آوردن درگاه ها ، منابع یا کاشی های عملیاتی ، پشتیبانی را پیدا کنید

شما به ترتیب نوبت بازی خواهید کرد تا تعداد مشخصی از وظایف حل شود ، پس از آن هر بازیکن 5 چرخش دیگر دارد. در طول امتیازدهی نهایی ، شما برای کارهای انجام شده خود (آتش سوزی ها) و هرگونه پیشرفت در آنجا (درگاه ها ، مناظر طبیعی یا نگهبانان) امتیاز دریافت خواهید کرد.

The bonfires are sources of light, energy and warmth created by the guardians of light in order to brighten the cities on the otherwise dark planet. The residents of the cities however, took the bonfires for granted and exploited them for their personal gain. Disappointed the guardians of light retreated and let the bonfires extinguish. The citizens could no longer live in the now dark cities and were forced to leave.

You are a group of gnomes living close to the cities and you also need and the light of the bonfires. Missing it now, you try yourself to visit the cities and learn how to ignite the bonfires once again: You must visit the guardians of light on their holy islands and ask for tasks to prove your good will. For each completed task, they will re-ignite one extinguished bonfire. Whoever manages to earn the greatest trust from the guardians and manages to brighten their city the most will win the game.

The engine for Bonfire are the three-coloured tiles you will be puzzling onto your player board. When you manage to place the same colours adjacent to one another, you will receive more action tiles of that specific kind. This will allow you to specialize in certain types of actions and pursue different strategies.
You can use the tiles to perform the following actions:
– Move your ship to an island
– Receive a task from an island by spending two resources
– Invite a guardian of light into your city
– Trigger a procession of guardians through your city and gain resources.
– Add a landscape tile to your city (this is where the processions take place)
– Recruit a gnome gaining a special ability or victory points
– Find support by the last bonfire, gaining portals, resources or action tiles

You will play in turn order until a fixed number of tasks has been solved, after which each player has 5 more turns. During final scoring, you will receive points for your completed tasks (the bonfires) and any improvements made there (portals, landscapes or guardians).

AWARDS & HONORS

توضیحات تکمیلی

رنک استراتژیک

237

رنک کلی

476