ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

  • 2–4 Players
  • 60–120 Min
    Playing Time
  • Age: 14+
  • Weight: 3.11 / 5Complexity

فراتر از خورشید یک بازی تمدن فضایی است که در آن بازیکنان به طور مشترک درمورد پیشرفت تکنولوژی بشریت در طلوع عصر فضانوردی تصمیم می گیرند ، در حالی که در رقابت با یکدیگر به عنوان جناح اصلی در توسعه اقتصادی ، علمی و نفوذ کهکشانی رقابت می کنند.

این بازی در تعداد دورهای متغیر انجام می شود تا اینکه تعدادی از دستاوردهای پایان بازی توسط بازیکنان ادعا می شوند. برنده فراکسیون با بیشترین امتیاز پیروزی است که با تحقیق در فن آوری ها ، بهبود اقتصاد خود ، کنترل و استعمار سیستم ها و تکمیل دستاوردها و رویدادهای مختلف در طول بازی به دست می آید.

در یک نوبت ، یک بازیکن پیاده روی خود را به یک فضای عملیاتی خالی منتقل می کند ، سپس آن عمل را انجام می دهد. آنها سپس مرحله تولید خود را انجام می دهند ، یا سنگ معدن تولید می کنند ، جمعیت خود را افزایش می دهند ، یا یکی از این منابع را با منبع دیگر تجارت می کنند. سرانجام ، آنها در صورت امکان می توانند تا یک دستاورد ادعا کنند.

وقتی بازیکنان اقداماتی انجام می دهند ، آنها در مورد فن آوری های جدید تحقیق می کنند که در چهار سطح وجود دارد. هر فناوری یکی از چهار نوع (علمی ، اقتصادی ، نظامی ، تجاری) است و فناوری های سطح بالاتر باید با یکی از انواع فناوری منتهی به آن مطابقت داشته باشند. بنابراین ، بازیکنان در هر بازی درخت فناوری خود را ایجاد می کنند ، با استفاده از این اقدامات برای افزایش قدرت نظامی خود ، پرش به سیستم های سیاره قابل سکونت مختلف ، استعمار آن سیستم ها ، تولید منابع خود را افزایش می دهند ، برای توسعه فناوری اندروید که رشد بدون جمعیت را امکان پذیر می کند ، و بیشتر.

Beyond the Sun is a space civilization game in which players collectively decide the technological progress of humankind at the dawn of the Spacefaring Era, while competing against each other to be the leading faction in economic development, science, and galactic influence.

The game is played over a variable number of rounds until a number of game-end achievements are collectively claimed by the players. The winner is the faction with the most victory points, which are obtained by researching technologies, improving their economy, controlling and colonizing systems, and completing various achievements and events throughout the game.

On a turn, a player moves their action pawn to an empty action space, then takes that action. They then conduct their production phase, either producing ore, growing their population, or trading one of those resources for another. Finally, they can claim up to one achievement, if possible.

As players take actions, they research new technologies that come in four levels. Each technology is one of four types (scientific, economic, military, commercial), and higher-level technologies must match one of the types of tech that lead into it. Thus, players create their own technology tree in each game, using these actions to increase their military strength, to jump to different habitable exoplanetary systems, to colonize those systems, to boost their resource production, to develop android tech that allows growth without population, and more.