ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Axis & Allies: 1914 World War I Board Game

۹,۹۵۸,۰۰۰ تومان

ناموجود

نقد و بررسی

این جنگ جهانی دوم نیست. پیشرفت در طول “جنگ برای پایان دادن به همه جنگ ها” توسط حیاط ها و نه مایل ها اندازه گیری شد. ایتالیایی ها در کنار متفقین بودند ، در حالی که ترکیه – در آن زمان در مرکز امپراتوری عثمانی – یکی از اعضای آنچه به عنوان قدرتهای مرکزی شناخته می شد ، بود. امپراتوری آلمان و امپراتوری اترو-مجارستان دو قدرت اصلی مرکزی دیگر بودند.

متفقین اصلی ، که بعضاً با عنوان آنتنتا خوانده می شدند ، شامل امپراتوری بریتانیا ، فرانسه ، ایتالیا ، ایالات متحده و روسیه امپریالیستی بود. این اتحاد اعضای دیگر تاریخی را شامل می شد ، اما کم و بیش آنها تحت فرمان و کنترل یکی از این قدرتهای بزرگ قرار گرفتند. در حقیقت ، اگر ژنرال پرشینگ اصرار نداشت كه تمامیت آن حفظ شود ، حتی ارتش آمریكا نیز خود را به عنوان جایگزینی ساده برای فرانسه و انگلیس می دانست.

Axis & Allies: WWI 1914 بازیکنان را مسئولیت یکی از قدرتهای مهم قرار می دهد ، هر کدام مجسمه های پیاده نظام خود را دارند. اسکلت های دیگر نشان دهنده توپخانه ، تانک ها ، هواپیماها و ترکیب نیروی دریایی متفقین یا قدرتهای مرکزی است.

همانطور که طراح لری هریس خاطرنشان می کند: “در حالی که این بازی را انجام می دهید ، شما به سرعت متوجه خواهید شد که این جنگ جهانی دوم نیست. هیچ رفت و برگشت گسترده ای در سراسر قاره ها با لشکرهای زرهی و هواپیماهای زره ​​پوش وجود ندارد. در عوض ، یک سری از حملات مصمم وجود دارد که با همان مقاومت در برابر آنها مقاومت می کنید. ارتشهای مشخصی را برای برگزاری این خط اختصاص داده اید خواهید فهمید که منابع هلاک کننده مردان و توپخانه ها باید با تفکر و کارآیی مستقر شوند. شما دقیقاً با روشی که انسان هزاران سال با یکدیگر جنگ کرده است ، می جنگید زمان توانایی کشتن دشمن خود ، و او را برای کشتن شما ، غیرقابل تحمل کارآمد شده است. ”
علی رغم آنچه در پشت محوطه در مورد زمان بازی (1-3 ساعت) می گوید ، وب سایت Avalon Hill 8 ساعت بازی برای این بازی را به درستی بیان کرده است!

This is not World War II. Progress during “The War to End All Wars” was measured by yards, not miles. The Italians were on the side of the Allies, while Turkey – then at the center of the Ottoman Empire – was one of the members of what was known as the Central Powers. Imperial Germany and the Austro-Hungarian Empire were the two other main Central Powers.

The major Allies, sometimes referred to as the Entente, consisted of the British Empire, France, Italy, the United States, and Imperial Russia. The alliance included other historical members, but they more or less fell under the command and control of one of these great powers. In fact, had General Pershing not insisted that its integrity be maintained, even the American army would have found itself as simply being replacements for French and British.

Axis & Allies: WWI 1914 puts players in charge of one of the major powers, each with its own infantry sculpt; other sculpts represent the artillery, tanks, aircraft, and naval line-up of either the Allies or the Central Powers.

As designer Larry Harris notes, “While playing this game, you will quickly realize that this is not World War II. There are no massive sweeps across continents with blitzing armored divisions and aircraft. Instead, there are a series of determined offensives resisted by equally determined armies dedicated to holding the line. You will find that your depleting resources of men and artillery must be deployed with great thought and efficiency. You will be fighting pretty much the way man has been fighting with each other for thousands of years – only this time the ability to kill your enemy, and for him to kill you, has become intolerably efficient.”

Despite what the back of the box says about the playing time (1-3 hours) the Avalon Hill website correctly states 8 playing hours for this game!