ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Asgard

۳,۶۱۶,۰۰۰ تومان

ناموجود

نقد و بررسی

پایان روز نزدیک است تاریکی و نور درگیری خواهند داشت.

همه خدایان بدانند که این چه معنی برای آنهاست. روابط خون دیگر احترام نخواهد ماند، برادر با برادر مبارزه می کند، و هیچ کس دیگری را نجات نخواهد داد. اودین، Freyja، Týr، Loki، هل، Thor، و Baldr برنامه های خود را برای ساختن و قول پاداش های عالی به کسانی که به آنها کمک کند غلبه می کنند. در نهایت Fenrir، Mimmir و Surtr به نبرد می پیوندند.

برای زمان مناسب درخواست کمک کنید و خدایان به شما قدرت خود را به شما خواهند داد. آیا از Freyja درخواست می کنید که جنگجویان سقوط جنگجوی Valhalla را استخدام کنید یا از حیله گران Loki و Hel استفاده کنید تا یک ارتش حریف را در یک لحظه بحرانی بکشند یا طرفین را عوض کنند؟ آیا می خواهید از Týr برای کمک به برنده شدن در یک جنگ تعیین کننده، و یا آیا می خواهید با تفکر Mímir به منظور به دست آوردن مزیت تاکتیکی؟

در Asgard، شما می خواهید از خدایان با نصب معابد و متقاعد کردن جنگجویان شجاع و غول های قدرتمند به طرف آنها. شما می توانید بر خداوند مبارزه کنید که در نبرد نهایی – Ragnarök – که نتیجه آن بستگی به این دارد که چگونه ارتش های خود را تقویت کردید.

مراقب باشید، فقط چند نفر از آنها پیروز خواهند شد. آیا شما با سمت راست طرف هستید؟ به عنوان یک فانی، جای شما در جهان جدید بستگی دارد.

The end of days is close. Darkness and light will clash.

All Gods know what this means for them. Blood ties will no longer be respected, brother will fight against brother, and no man will spare another. Odin, Freyja, Týr, Loki, Hel, Thor, and Baldr forge their plans and promise great rewards to the ones who will help them prevail. Eventually Fenrir, Mímir, and Surtr will join the battle.

Ask for help at the right time, and the gods will grant you their powers. Will you ask Freyja to recruit the fallen warriors of Valhalla, or will you use the cunning of Loki and Hel to make an opponent’s armies die or switch sides at a critical moment? Will you ask Týr to help win a decisive battle, or will you consult Mímir’s wisdom in order to gain a tactical advantage?

In Asgard, you want to support the gods by erecting temples and by convincing brave warriors and mighty giants to side with them. You can influence which god will fight which during the final battle — Ragnarök — the outcome of which will depend on how well you strengthened their armies.

Beware, only a few of them will come out victorious. Will you side with the right ones? As a mortal, your place in the new world depends on it.