ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

“شما هنوز نقض نقاشی نمی کنید.” وی گفت: “ماگ های نقض از ابتدا ما را محافظت می کنند – از زمان آتش زدن جهان و زیارت ما به تاریکی. اینها بودند که Graveield ، آخرین سنگر ما را تأسیس کردند و اگر می خواهید در کنار این افسانه های زنده بایستید ، باید گوش دهید و یاد بگیرید. بی نامها مثل همیشه دوباره خواهند آمد و شما باید آماده باشید. شما امید آینده ما هستید. ”

شما به عنوان یک شاگرد جوان ، به داستانهای مربوط به نقاشان بزرگ رسیدید. براما ، معلم ، خردمندترین مگس ها. دزمودیا ، بد اخلاق ، استاد جادوی بزرگ. غبار ، رهبر رواقی و نبوغ تاکتیکی. ملاستار ، صنعتگر جادوگری. شورشی ، قدرتمند و بی پروا کاملاً خلاصه Xaxos را بیان می کند. این مژدها قهرمانان شما هستند و فردا پس از مصیبت شما به صفوف آنها می پیوندید.

هرکدام از شما باید برای یادگیری نظم و تمرکز ، ابزارهایی را که برای دفاع از قبرستان احتیاج دارید ، بر مصیبت خود غلبه کنید. ما بدون قبرستان چیزی نیستیم. به عنوان یک نقط نقض این است که جان خود را فدای قبرستان. وقتی بمیری ، در دفاع از شهر ما خواهد بود. وقتی این حقیقت جهانی را فهمیدید … فقط در این صورت شما آماده می شوید تا یک جادوگر نقض شوید. ”

بازی Aeon End برای بازی Aeon End: Legacy لازم نیست.

“You are not breach mages yet,” Brama lectures as she paces down the line of students, her frail form belying her immense power. “Breach mages have protected us since the beginning — since the burning of the world and our pilgrimage into the dark. It was they who founded Gravehold, our last bastion, and if you wish to stand beside these living legends, you must listen and learn. The Nameless shall come again, as they always have, and you will need to be ready. You are the hope of our future.”

As a young apprentice, you grew up to stories of the breach mages. Brama, the teacher, wisest of the mages. Dezmodia, the prodigy, master of great magic. Mist, the stoic leader and tactical genius. Malastar, the magical craftsman. Rebellious, powerful, and reckless perfectly sum up Xaxos. These mages are your heroes and tomorrow, after your ordeal, you will join their ranks.

“Each of you must overcome your ordeal to learn discipline and focus, the tools you will need to defend Gravehold. We are nothing without Gravehold. To be a breach mage is to sacrifice your life for Gravehold. When you die, it will be in defense of our city. Once you understand this universal truth…only then will you be ready to become a breach mage.”

Aeon’s End is not required to play Aeon’s End: Legacy.